14 WHITE

Roster

Julia Cockrum

Jaleigh Galvan

Kristian Flakes

Kendra Flakes

Sophie Jurica

Jessica Moise

Angelina Olivieri

Genesis Peralez

Miranda Saenz

Jolee Shelton
Coach: Athena Garza